Association of Arts Pretoria / Splicing | Splitsing - Grietjie Haupt

From Friday, April 5, 2019 at 09:00 am to Friday, April 26, 2019 at 05:00 pm

Event Details

WHEN
From Friday, April 5, 2019 at 09:00 am to Friday, April 26, 2019 at 05:00 pm
WHERE
Association of Arts Pretoria at 173 Mackie Street
Pretoria, Gauteng, South Africa, 0181
CONTACT
Association of Arts Pretoria
012 346 3100 012 346 3100
Event website
Description

Association of Arts Pretoria

Media Release

 

Splicing

An exhibition of paintings and drawings by Grietjie Haupt

5 April 2019 to 26 April 2019

 

Grietjie Haupt says the following about her forthcoming exhibition at the Association of Arts Pretoria:  “This work in progress explores the universality of loss and the process of art-making in a state of perceptual and postural precariousness.   I classify my art as generative art driven by complex systems theory, which sees artists as being mentally and physically one with the environment in which they operate and the artworks they create.   This intimate relationship is constantly shaped and reshaped in a complex system involving artists’ mental and bodily interaction with their concrete outside world and the products of their creation.

 

My bi-lateral vestibular under-function causes gaze (staring) and postural instability, accompanied by oscillopsia, or the sensation of objects jumping and bouncing, and loss of depth sensation; all of these have implications for my art-making process.  Turning my head, and experiencing any form of darkness, causes me to experience a sense that the familiar world has lost its visual order and its threads are unravelling.  In order to make meaning of this unstable world, and to compensate for the loss of stability, I relentlessly confront the darkness and the unravelling and attempt to tie the threads together in new ways.”

 

The exhibition will be opened by Dr Piet Muller on Friday 5 April 2019 at 19h00 and runs until Friday 26 April 2019. 

 

Association of Arts Pretoria

173 Mackie Street

Nieuw Muckleneuk

 

Tel:  012 346 3100

artspta@mweb.co.za | www.artspta.co.za

 

Gallery Hours

Tuesday to Friday:  09h00 to 18h00

Saturday:  09h00 to 13h00

Sunday 7 April 2019:  10h00 to 13h00

 

 

 

 

 

 

 

Kunsvereniging Pretoria

Mediaverklaring

 

Splitsing | Splicing

’n uitstalling van skilderye en tekeninge deur Grietjie Haupt

5 April 2019 tot 27 April 2019

 

Grietjie Haupt sê die volgende oor haar komende uitstalling by die Kunsvereniging van Pretoria: “Hierdie werk in wording ondersoek die universitaliteit van verlies en die verloop van kuns skep in ’n ewigdurende toestand van onbestendige waarnemings en liggaamshoudings.  Ek klassifiseer my werk as voortbrengende kuns wat deur ’n verwikkelde stelselteorie aangedryf word. Laasgenoemde beskou kunstenaars as geestelik en liggaamlik verenig met die omgewing waarin hulle bestaan en beweeg en die kunswerke wat hulle skep.  Hierdie noue verbintenis word voortdurend gevorm en hervorm in daardie   verwikkelde stelsel wat die kunstenaars se geestelike en liggaamlike interaksie met die konkrete wêreld en die produkte van hul skeppingsvermoëns betrek.

 

My onderontwikkelde tweesydige binneruimte veroorsaak ’n strak blik en wankelende  liggaamshoudings vergesel van  oscillopsia: die sensasie van wippende en springende voorwerpe tesame met ’n verlies aan dieptepeiling of dan inperking van die drie-dimensionele.  Al hierdie omstandighede hou sterk gevolge in vir my skeppingsproses.   Die vinnige draai van my kop of enige waarneming van donkerte veroorsaak dat ek voel die bekende rondom my het sigbare orde prys gegee en die drade daarvan rafel uit.  Ten einde sin te maak van hierdie wankelende wêreld en te vergoed vir die verlies aan stabiliteit, konfronteer ek  meedoënloos in my kuns die donkerte en die uitrafeling in ’n poging om die los drade op nuwe wyses saam te vleg.”

 

Die uitstalling word op Vrydag 5 April 2019 om 19h00 deur Dr Piet Muller geopen en duur tot 26 April 2019.

 

Kunsvereniging Pretoria

Mackiestraat 173

Nieuw Muckleneuk

 

Tel:  012 346 3100

artspta@mweb.co.za | www.artspta.co.za

 

Galery Ure

Dinsdag tot Vrydag:  09h00 tot 18h00

Saterdag:  09h00 tot 13h00

Sondag 7 April 2019:  10h00 tot 13h00

 

 

Association of Arts Pretoria

173 Mackie Street |Nieuw Muckleneuk|Pretoria

P O Box 17053 | Groenkloof | 0027

 

Tel:  012 346 3100

Fax:  012 346 3125

e-mail:  artspta@mweb.co.za

www.artsassociationpta.co.za

Like us on Facebook:  https://www.facebook.com/pretoriaartsassociation

Subscribe to our mailing list:  http://eepurl.com/c9vhkX

 

Pieter van Heerden mobile:  082 774 4390

Nandi Hilliard mobile:  083 288 5117

Cost and Tickets
No ticketing info provided for this event.
Organizer

Association of Arts Pretoria

Phone: 012 346 3100 012 346 3100

info@artspta.co.za
Organizer website
Click here to see other events from this organizer
Venue

Association of Arts Pretoria

173 Mackie Street
Pretoria, Gauteng, South Africa
Click here to see other events at this venue
×

Add this event to your calendar

This option adds this event as an imported feed. The feed is synchronized hourly and counts as 1 additional feed against your Synced Import limit.
This option adds a copy of this event to one of the above, without synchronizing future updates and it doesn’t count against your Synced Import limit.